Địa chỉ: 250 Nơ Trang Long - P12 - Q.Bình Thạnh,TP. HCM ; 126 Lê Đức Thọ - P 6 - Q Gò Vấp, tp HCM

Email: /Điện thoại/Zalo: 09333 66614 (xe ô tô) - 09333 66615 (xe máy)

Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy, ô tô không chính chủ bị mất Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ đăng ký xe bị mất 2019 Mức phạt vi phạm giao thông 2019 đối với người điều khiển xe ô tô Sẽ chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra Thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe Biển số xe các tỉnh ăd ăd facebook test

Tin tức

THỦ TỤC SANG TÊN XE MÁY CŨ 2024

" Thủ tục sang tên xe máy cũ năm 2024 gồm những gì? Hướng dẫn các bước sang tên xe máy cũ tại tp HCM và các tỉnh?"

 1, Thủ tục sang tên xe máy cũ năm 2024 gồm các loại thủ tục như sau:

 a, Đối với xe máy sang tên di chuyển căn cứ theo Điều 14 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định khi tiến hành sang tên cần phải chuẩn bị những giấy tờ như sau:

 

* Hồ sơ thu hồi gồm:

- Giấy khai báo thu hồi đăng ký, biển số xe.

- Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA .

- 02 bản chà số, xe số khung.

- Chứng minh đã đăng ký xe.

- Biển số xe cũ

+ Trường hợp hợp xe đã đăng ký là biển 03 hoặc 04 số thì phải tháo biển 03 hoặc 04 số .

+ Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải xác định lý do trong tờ khai thu hồi đăng ký, biển số xe theo hướng dẫn của Cán bộ.

- Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại Khu 2 Điều 11 Thông tư 24/2023/TT-BCA (trừ trường hợp chuyển nguyên chủ).

* Hồ sơ đăng ký sang tên, chuyển xe gồm:

- Đăng ký xe

- Giấy tờ của xe quy định tại Điều 10 Thông tư 24/2023/TT-BCA .

- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.

- Chứng từ lệ phí trước đây theo quy định.

- Giấy thu hồi đăng ký, biển số xe/.

Thủ tục sang tên xe máy cũ 2024
Thủ tục sang tên xe máy cũ 2024;

Trên đây là các thủ tục cần thiết để tiến hành sang tên xe máy cũ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu nêu tại mục (1), cá nhân thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 15 Thông tư 24/2023/TT-BCA sang tên xe máy cũ như sau:

2 , Tiến hành sang tên xe máy cũ:

- Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ online. Đồng thời, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến theo mẫu.

- Tiếp đến, chuẩn bị hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

Sau quá trình kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cơ sở đăng ký xe sẽ cung cấp 01 bản chứng nhận đã nhận được đăng ký, biển số xe theo quy định và giữ lại 01 bản để lưu hồ sơ xe. Cán bộ sẽ hướng dẫn tại quầy thủ tục.

Thủ tục đăng ký sang xe tên:

- Trường hợp chuyển chủ: 

+ Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện kê khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư 24/2023/TT-BCA .

+ Cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và tiến hành hồ sơ đăng ký sang tên, chuyển xe đã chuẩn bị.

Sau quá trình kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực tế xe thì cơ sở đăng ký xe cung cấp biển số theo quy định tại Khu 2 Điều 12 Thông tin 24/2023/TT-BCA .

+ Chủ xe thuộc trường hợp được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA : nhận giấy hẹn trả kết quả, trả phí đăng ký xe và nhận biển số xe. Tại đây, chủ xe có nhu cầu cũng có thể nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Chủ xe thuộc tính được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Thông tin 24/2023/TT-BCA : Nhận chứng chỉ đăng ký xe, biển số xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ đơn dịch vụ bưu chính công ích

Hướng dẫn sang tên xe máy cũ 2024;
Hướng dẫn sang tên xe máy cũ 2024;

Cuối cùng, trường hợp là đăng ký xe di chuyển nguyên chủ sẽ được giữ nguyên biển 05 số. Trường hợp là biển số cũ 3 hoặc 4 số thì cấp đổi sang biển số định nghĩa theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA .