Địa chỉ: 250 Nơ Trang Long - P12 - Q.Bình Thạnh,TP. HCM ; 126 Lê Đức Thọ - P 6 - Q Gò Vấp, tp HCM

Email: /Điện thoại/Zalo: 09333 66614 (xe ô tô) - 09333 66615 (xe máy)

Thủ tục làm lại giấy đăng ký xe máy, ô tô không chính chủ bị mất Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy tờ đăng ký xe bị mất 2019 Mức phạt vi phạm giao thông 2019 đối với người điều khiển xe ô tô Sẽ chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra Thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe Biển số xe các tỉnh ăd ăd facebook test

Tin tức

Mức phạt chạy quá tốc độ 2024

Theo Nghị định 100/2019/ND-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/ND-CP , hạn chế đối với hành vi điều khiển xe cơ sở giao thông quá tốc độ. Mức phạt lỗi chạy xe quá tốc độ cụ thể như sau :

  1, Mức phạt lỗi quá tốc độ với ô tô:

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/ND-CP ).

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ định nghĩa từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm i khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/ND- CP được sửa đổi tại điểm đẩu 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/ND-CP ) .

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng (Điểm b Tài 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/ND-CP );

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h (Điểm a khoản 6 Điều 5 Nghị định 100/2019/ND- CP ).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng (Điểm cạch 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/ND-CP ).

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ định quy trên 35 km/h (Điểm cạch 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/ND-CP ). Mức phạt xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ:

Mức phạt chạy quá tốc độ xe hơi, xe ô tô
Mức phạt xe ô tô, xe máy chạy quá tốc độ;

  ( ẢNH: nguồn dịch vụ giấy tờ xe 247)

  2; Mức phạt lỗi quá tốc độ với máy gắn máy:

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h (Điểm cạch 2 Điều 6 Nghị định 100/2019/ND-CP (được) sửa đổi tại điểm k khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/ND-CP )).

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Điểm a khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/ND-CP ( được sửa đổi tại điểm g khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/ND-CP )).

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h (Điểm a 7 Điều 6 Nghị định 100/2019/ND-CP ).

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng (Điểm cạch 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/ND-CP ), tham khảo thêm quy định mới nhất 2024.

Phạt xe chạy quá tốc độ 2024
Phạt xe chạy quá tốc độ 2024Nhãn

Các loại xe cơ giới khác vui lòng tham khảo thêm trong Nghị định 100/2019/ND-CP. Xin chân thành cảm ơn ./